Breakdance

Breakdance, bądź inaczej bboying lub breaking to taniec wywodzący się z Bronksu. Narodził się na początku lat 70 i do dzisiaj funkcjonuje jako jeden z najważniejszych elementów kultury hip-hopowej. Breakdance to bardzo rytmiczny taniec wymagający od tancerza doskonałego poczucia rytmu, kondycji oraz predyspozycji fizycznych. Polega on na wykonywaniu rytmicznych ruchów w połączeniu z ewolucjami akrobacyjnymi.

Breakdance, Gdańsk

Ruchy występujące w bboyingu można podzielić na 5 podstawowych grup:

Toprock – dynamiczne ruchy połączone z gestykulacją, z reguły są to ruchy rozpoczynające występ lub wyjście na parkiet. Najważniejsza w tym elemencie jest koordynacja ruchów oraz bezbłędne zgranie z muzyką.

Power moves – są to bardzo ruchy wymagające dużej sprawności fizycznej, w dużej mierze są to elementy akrobacyjne. Są one bardzo efektowne i mają na celu zaimponowanie widowni lub przeciwnikowi

Freeze – są to figury statyczne, polegające na zastygnięciu w jednej pozycji na krótką chwilę. Freezy są wykonywane bardzo dynamicznie i muszą być dopasowane do muzyki.

Drop – są to przejścia z toprock’a do parkietu czyli figur wykonywanych przy ziemi. Pozwalają one zachować ciągłość i płynność ruchów.

Footwork – są to ruchy wykonywane przy ziemi, przy jednoczesnym kontakcie nóg z parkietem. Są one mniej efektowne dla widza, jednak świadczą o poziomie zaawansowania tancerza.

Breakdance, Gdańsk

Breakdance jest tańcem trudnym i bardzo wymagającym, dlatego zazwyczaj naukę zaczynają dzieci lub młodzież, co nie wyklucza jednak dorosłych z nauki tego tańca. W dzisiejszych czasach bboys lub bgirls wykorzystują w swoich występach również elementy zaczerpnięte z innych stylów tanecznych, takich jak popping, locking czy hip-hop, które ma w ofercie nasza szkoła tańca SoSalsa.

Co wyróżnia breakdance?

To co wyróżnia breakdance spośród innych rodzajów tańca to przede wszystkim brak ściśle określonego zakresu ruchów, oprócz podstawowych ruchów i figur. Tancerz, który tworzy sam nowe ruchy jest bardzo ceniony i świadczy to o jego wysokim stopniu zaawansowania.

Innym aspektem jest rywalizacja, która jest istotą bboyingu. Walki między solistami lub grupami są najważniejszym sposobem na pokazanie swoich umiejętności. Podczas walk tanecznych liczy się zarówno technika, wyczucie rytmu oraz własny styl i umiejętność improwizacji. Z zewnątrz takie walki mogą wyglądać na dość agresywne, ponieważ tancerze poprzez swoje ruchy starają się pokazać przeciwnikowi swoją wyższość, lekceważenie a nawet pogardę, jednak jedną z głównych zasad jest to, że nie wolno dotknąć przeciwnika.

  1. 6 marca 2017
  2. 09:21