choreoterapia

Terapia tańcem

Choreoterapia – terapia tańcem

Taniec może nam pomóc odkryć własne ciało i pozbyć się stresu. Pomaga nam budować poczucie własnej wartości i wzmacnia pewność siebie. Dodatkowo praca nad własnym ciałem sprawia, że lepiej rozumiemy siebie i bardziej świadomie przeżywamy emocje. Taniec może być również formą terapii.

Początki choreoterapii są trudne do ustalenia. Najstarsze dowody sięgają epoki neolitu, w której taniec był częścią codziennych obrzędów i rytuałów. Wykorzystywany był wówczas przez szamanów i uzdrowicieli. Współczesna choreoterapia powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 40. XX wieku. Od tego czasu nieustannie się rozwija i ma coraz więcej zwolenników.

Choreoterapia należy do nurtu art terapii, czyli terapii poprzez sztukę. Podstawą tej formy leczenia jest założenie, że ciało jest obrazem naszego wnętrza. Poprzez indywidulany ruch możemy zatem dotrzeć do głęboko skrywanych problemów i emocji. Dąży się więc do tego, by poprzez zmianę sposobu poruszania, zapoczątkować zmiany w naszym sposobie myślenia. Taniec terapeutyczny oddziałuje na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt z innymi ludźmi.

szkoła tańca Gdańsk, nauka tańca Trójmiasto, taniec Trójmiasto

szkoła tańca Gdańsk, nauka tańca Trójmiasto, taniec Trójmiasto

Założenia

Terapia obejmuje taniec i ćwiczenia muzyczno-ruchowe, oparte w dużej mierze na improwizacji.  Jest to forma terapii, która ma na celu odkrycie w sobie uczuć, które ciężko przedstawić za pomocą słów. Celem nie jest więc opanowanie konkretnej choreografii lub nauka określonych figur. Liczy się tylko to, by za pomocą ruchu dotrzeć do ukrytych wewnątrz nas emocji.

Dzięki odpowiednio dobranej muzyce, możemy wpływać na emocje. Za pomocą tańca można natomiast te odczucia pokazać. Choreoterapia bazuje na ekspresji okazywanej za pomocą ruchu. Nie ma w niej nieodpowiednich czy złych kroków. Podczas terapii nikt nie jest oceniany, nie ma nauki układów tanecznych. Każdy ruch jest dobry. Najważniejsza jest spontaniczność i okazywanie emocji. Praca z ciałem pomaga odblokowywać napięcia i uwalniać umysł. W tańcu można odnaleźć harmonię i spokój.

Dla kogo

Choreoterapia zalecana jest osobom, które mają problemy z okazywaniem emocji. Leczenie to wzmacnia pewność siebie i pomaga nawiązywać nowe kontakty z otoczeniem. Zajęcia pozwalają kobietom odkryć swoją kobiecość i wyrazić siebie poprzez ruch. Taniec pomaga się otworzyć, uwolnić emocje i poznać lepiej swoje ciało. Taka terapia może również pomóc radzić sobie z gniewem i smutkiem. Polecana jest osobom, chcącym rozwiązać swoje wewnętrzne konflikty i zwiększyć samoświadomość psychiczną. Choreoterapia jest bardzo twórczą metodą integracji ciała, emocji i umysłu.

  1. 27 października 2016
  2. 15:21