kalendarz
zapisz się na kurs

Polityka prywatności

scroll

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających www.sosalsa.pl, zwany dalej Solidarity of Salsa Krzysztof Walkowiak, korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu

 • Administrator Twoich danych osobowych: Solidarity of Salsa Krzysztof Walkowiak z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1/90B, 80-863 Gdańsk, NIP: 9581497307, REGON: 362107223, prowadzący serwis pod adresem: www.sosalsa.pl. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: zapisy@sosalsa.pl,  lub pisemnie na powyższy adres.
 • Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • świadczenia usług/ wykonania umowy przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • księgowo-podatkowych– obowiązek wynikający z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami – uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Solidarity of Salsa Krzysztof Walkowiak lub w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Solidarity of Salsa Krzysztof Walkowiak lub do momentu zakończenia działalności Solidarity of Salsa Krzysztof Walkowiak.
 • Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
  Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.
 • Jakie dane gromadzimy?
  W Solidarity of Salsa Krzysztof Walkowiak gromadzone są następujące dane osobowe: Imię, nazwisko; Adres e-mail; Numer telefonu; Wizerunek (dotyczy relacji foto z zajęć tanecznych i imprez tanecznych organizowanych przez Solidarity of Salsa Krzysztof Walkowiak).
 • Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę Solidarity of Salsa Krzysztof Walkowiak tj. system informatyczny IDanceSoft – (J-Product, ul. Kosmowska 21e, 05-083 Borzęcin Duży, NIP: 5242712238, REGON: 147015944), obsługa kadrowo – księgowa na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania.
  Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.
 • Dane osobowe Użytkowników Solidarity of Salsa Krzysztof Walkowiak nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy ich celem jest profilowanie, oraz w sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 • Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać:Prawo dostępu do danych;Prawo do sprostowania danych;
  • Prawo do usunięcia danych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy);
  • Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora);
  • Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody;
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.
 • Cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.
 • Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
  Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: zapisy@sosalsa.pl

Wstecz

SoSalsa - Solidarity of Salsa